Välkommen hit

 

Välkommen till min hemsida som handlar om samhället Vedevåg.
Att denna sida blev gjord, beror på att jag vill framföra
samhället och dess kultur, natur och historia.

Till min hjälp har jag haft min son Simon Berglund som har fotograferat och hjälpt mig med uppbyggnaden av sidan.

Numera får jag sidan justerad och uppdaterad av min dotter Veronika Gilljam.

Har du några bilder från tiden i Vedevåg som du vill delge andra på denna sida, eller skriva om något minne eller händelse från Vedevåg? - Hör av dig till någon av oss under kontakt, så lägger vi in ditt bidrag.

Skriv gärna i gästboken innan du lämnar sidan.

"Välkomna att se Er omkring"
...hälsar Hans Eriksson, Vedevågsbo

Senaste uppdateringarna
2014
 
Aktuellt
Bygdeforskarna
Filmer
W-1600
 

2013

Aktuellt
Byggdeforskarna
Kyrkan
Bygdeforskarna
W-1600
Filmer
Aktuellt
Herrgården

23 juli
7 april
9 mars
9 mars
 

2013

28 sept
7 juli
5 mars
5 mars
16 januari
16 januari
16 januari
16 januari