Wedevåg Tool
 

WEDEVÅG

WEDEVÅGS BRUKS AB =Handred-              

skap – Färger - Skärande verktyg -

Dragbrotschar.

 

   

Fotografi av målning i konferensrum av Sten B. Norén.

 

Bruksdisponent Lars Degefors, var i

aktiv tjänst ; - perioden 1954-1978.        

 

 

 

                                         

                                                           

 

Brandtornet t.v. Huvudkontoret med Borrfabriken.

 

 

 

 

Mekaniska och Handredakapsförrådet från 1907 + B randtornet från 1944.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommarfirandet i Sverige har tusenåriga rötter. - Majstången relateras till fruktsamhetsgudarna på hednatiden o det var när solen stod som allra högst på himlen,  som de förlovade skulle vigas till äktenskap för tusen år sedan. Redan under vikingatiden dansade man till b r u d – l o p p ,så det

vi ser här framför Herrgården i Wedevåg, är en fortsättning på traditionen

att>föra bruden i löp<. När en”utbrytargrupp”ur svenska kyrkan på 1870- och 1880-talet, samlades till midsommarting i Wedevåg, en regional träff, var uppslutningen årligen 5-6000 deltagare! - Lägg märke till folkdräkten!

Den lanserades till Wedevåg av disponenthustrun Karin Grabe 1923-1925.

Låt oss betrakta en svart-vit bild, av 2 vedevågsgrabbar som bar dräkten.

 

 

      

  

 

Om nu dessa ”fruktbarhetsfester”  satte FÄRG på tillvaron,

så är det ingenting emot vad Kemiingenjören David Keiller

satte igång i Wedevåg 1902:

 

 

 

D. C. Keiller.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Färg- och Fernissfabriken expanderar hela tiden och man behöver ökade utrymmen för forskning och ytterligare framsteg. En utbyggnad planeras:

 

 

 

 

Bruksdisponent Lars Degefors lyfter locket/taket till avdelningen till Nitrocellullosa. Här

ses byggnader med sadeltak från 1920.Det främre  (bakom långa förrådet)  avlägsnas, när Forskningslaboratoriet byggs, -till 1965. Försäljningschef Karl Kiaer med fluga t.v. !

 

 

De svarta klädernas män,  kom då och då på besök till färgfabriken!  Ville de sätta lite färg

på sin egen gråtunga vardag?  – biskop Sven Silén, kommunister Nils Nordenblad, disponent Lars Degefors, och Driftsing. Walter Knutsson visar  nyanseringsavdelningen, med  nyansör Valter Johansson :

 

 

 

Fotograf Sten B. Norén. -Efter måltiden om aftonen följde en uppskattad Hjulunderhållning!

 

Men det var en nöjd Lars Degefors, som varje år mötte sina färgförsäljare, servicemän o forskare på Wedevågs Herrgård.

 

vedevag.se ©