Teatern

Wedevågs Teater, uppförd 1917, är samhällets enda egentliga samlingslokal och har varit: Auktionshall, bibliotek, brottningsarena, danspalats, festplats, föredragslokal, försäljningsställe o träffpunkt. (Teaterns närmaste granne är Brandtornet.)
Fotograf, år 2000, var Simon Berglund från Gustafs i Dalarna.

TEATERN har slagit upp sina portar, folk strömmar till från alla håll och kanter.  -Det är kamratträff i kväll och avgångsklassen har rest hit från landets olika delar för att återsamlas. Det är Fest o Musik! (Kortsidan närmast kameran utgörs av Scenrum o Klädloger.)
Bild: Simon Berglund, sommaren år 2000.

Orkesterbussarna har kört fram till TEATERN i Wedevåg. Det ska bli dans i kväll! Borden därinne står dukade, girlanger i taken, serpentiner över dörrar och fönster. Ballonger smäller muntert av: -P A N G!  (Överst fanns förr Bibliotek.)
Fotograf den sommaren, år 2000,var Simon Berglund, nedkommen från Dalarna.

TEATERN i Wedevåg från 1917. Vid invigningen förekom filmförevisning. Regelbundna visningar upptogs av den nybildade METALL-avdelningen, år 1922.Biografen Scandia förekom sedan fram till 1967.

Men det är kanske mer som teater lokalen blivit känd! Wedevågs egna cabaré-, revy och teatergäng har under samma period roat och oroat sin publik; Karin Grabes scenprogram i ”Folkdräkt och fiol.”, 1923-25, Leo Alderins revyer, i lokal, satirisk anda,1938-53, Bosse Fallströms cabaréer,1956-59 och slutligen Wedevågs Teaterklubb, som arbetade med August Strindbergs ”Leka med elden”, 1960-61,

Sture Anderssons ”Utanför”, 1961-62 och Verner Aspenströms ”Snaran”, 1962-63. Dessemellan har Kvinnoklubben, Ungdomsklubben o Skolan framfört egna olika uppsättningar till publikens trevnad.
Fotodokumentation i november 2006 av Konsulenten vid Örebro läns Museum och Länsarvet; - Gabriella Bonis.

 

Tjeckiskt gästspel i Wedevåg från Boleradice i Mähren 1999, ett av 15 perioden 1989 - 2002. Värdgrupp  var Gusselbydansarna med Ulla Anderbert som koreograf.  Femton Dans- och Teatergrupper har under tolv år besökt vår Kommun och vårt Län,inspirerande våra egna

dansare och skådespelare att våga”gå lite längre”,dvs att ta ut stegen i vidare cirklar  – bli duktigare -  träna upp sig till föreställningar,  värda att beskådas vid  internationella festivaler. Vårt län har därför framgångsrikt medverkat vid festivaler inom Dans och Teater,utomlands med grupper från,  förutom Gusselby,  Frövi,

LekebergFjugesta, Degerfors – Karlskoga, Hällefors-Bredsjö, KopparbergHörken Ställdalen, Lindesberg-Vedevåg och Teaterkängan i Örebro samt Teatergruppen Lyset Karlskoga. Turneläggare för Vlastimil Peskas 3 uppsättningar var teater-konsulent Per Skjöldebrand.

 

Bilder från pubkvällen i Teatern, Vedevåg ,11/3 2006. Se bilderna här!

  

 

 

Maskeradbal i TEATERN Wedevåg, inför totalt full salong.

Denna gång spelade det lokala bandet Asterix sista dans.

 

 

 

 

Maskeradbalens dansorkester var oftast Roffe Jans.

 

 

 

Maskerad  med  hatt  förekom  tidigare.

 

Bilden  visar  Emma,  Gert  och  Marina.

 

 

 

 

 

 


vedevag.se ©