Mera Smedvallen
 

Herbert  från  Björkvik  tillverkade  skor  i  Prästtorpet

 

Herbert Pettersson, född  4  januari 1892  i  Björkvik, Fageräng  i  Östra Bohr, strax öster om Lindesberg. Föräldrar  var  Vendela  Bålström, född  i Sätterbo, 4 februari 1864, död  i  Grönbo 1946 och Per Wilhelm, född med efternamnet Gustavsson, 28 mars 1863 i ”Larsdakärr”, Fageräng-nästgårds med Björkvik. Efter fadern Per-Erik erhöll han efternamnet Pettersson. När Per Wilhelm rest utomläns på beredskapsarbete skickade han hem pengar i kuvert som hade öppnats, på vägen, och kom alltså tomma, till Vendela i Björkvik. Där, hade systern till Vendela kommit hem, efter 10 år i Amerika och kompenserade för sitt boende i Björkvik med att kosta på golvbräder i  det förut  jordtäckta golvet i stugan  som Per Wilhelm  uppfört, innan han rest på nödhjälpsarbete, troligen till Småland. Moster Mimi bekostade även virkade vita kragar till Herberts systrar: Anna, född 1894, Märta, född 1902 och Agnes, född 1904. Fotograf Mickelsson i Lindesberg dokumenterade detta! Vi kan notera att syskonskaran även räknade in: Frida, född 24 mars 1887,Gerda, född 11 januari 1889, Karl, född 3 mars 1890 och Walfrid (i Sjöfallet), föddes den 12 oktober 1899. - Ängen är verkligen fager invid Knotbovika, förr Digervedsvika. Fortsätter man vägen förbi Björkvik kommer man fram till Vängsforsen, ett vadställe där banvallen förr sträckte sig för torvtransport till Dalkarshyttans masugn.

 

 

Arbetsstyrkan vid Prästtorpets Skofabrik där Herbert fanns året 1918.

 

Herberts fotbollsintresse förde honom till Wedevåg, där den första bollplanen låg, mellan nykterhetslogens lokal (Stövelskaftet) och Tegelverket på Storön invid Järnvägsstationen. Kanske sommarjobbade Herbert första året med att tillverka mursten, taktegel eller tegelrör? Olyckan var framme så under en fotbollsmatch fick han benet avsparkat ungefär vid halvtid. De som var med intygar, att Herbert med sin envishet, trots benbrottet slutförde matchen. - Systrarna Märta och Agnes fick gå med pannkakor till den skadade brodern som bodde i hyreshuset Storön. I sin sjuksäng, klarnade tankarna om framtiden och Herbert bestämde sig, att slå sig in på samma bana som broder Karl, som praktiserade hos skomakaren och vars framtid tycktes utstakad.  Möjligen, tänkte han åka med sand tåget till Rya och sen promenera fram till Prästtorpets skofabrik och söka arbete. Som vi kan se på bilden, så står Herbert verkligen vid en maskin som skar eller tillverkade barnskor, så kallade ”pungar”. Mannen i svart torde ha varit Anders Gustav Pettersson som 1894 tillsammans med hustru Anna startade handtillverkningen av skor i Prästtorpet. Herbert gifter sig, med Signe, 6 april 1917 och flyttar in i det förr vita huset på Skottbackarna där man svänger upp mot Prästtorpet. Makarna får två pojkar och två flickor och flyttar till

Valskog. Herbert och brodern Karl öppnar skomakeri i Köping.

 

Bakre raden fr.v. Helmer Gustavsson, Carl Hård, okänd, Herbert Pettersson.

Källa till omständigheterna vid fotbollsmatchen : - Einar Hård – lagledare.

 

Finns nu ”parkerad” framför prisskåpen på Smedvallen. GRATTIS!

Fotbollssymbolen är av brons och till Herberts minne. Foto:S.Norén.

 

 

 
 

vedevag.se ©