Lillön
 

Bakgrund: Livet för bruksarbetarna tedde sig i början av 1900-talet rätt enformigt. De hade ingen annan samlingslokal än tegelbruksarbetarnas barack invid Storövägen. Den stod tom på vintrarna då leran låg frusen och var en tid möteslokal för ortens lokalförening av Templet 296 Wedevåg, dvs den år 1889 grundade Nationalgodtemp-larordens NGTO-avdelning. På somrarna kunde herrarna bjuda upp till dans vid Lillöns utomhusdansbana. Tegelbruksarbetarnas lokal på Storön hette Stövelskaftet!

Bruksledningen ansåg det nödvändigt att skaffa befolkningen en större lokal. År 1917 uppfördes den s.k. Teatern av tegel vid torget. Den rymmer 300 personer och försågs med flyttbara biografbänkar som vid behov kunde

tas bort och användas som danssalong. En scen byggdes i södra kortändan,utrustad med två teaterdekorationer. Vid invigningen av denna teaterbyggnad medverkade som talare, landshövding Bergström från Örebro,- samt sånginslag av Anna Edström och Torsten Lennartsson.

Teaterns invigning avslutades med en biografföreställning,genom att ett projektorrum uppförts mellan läktarraderna i våningsplan tre i den norra kortändan.Våningsplan ett innehöll loger för skådespelare och scenarbetare. När dessa aktiviteter inte förekom var här ett kök, sammanträdesrum och ortens första Bibliotek. Bioföreställningar före-kom därefter oavbrutet fram till omkring 1967,alltså en 50-årig biografepok i Vedevåg.


U
nder 1920-talet och framåt arrangerade Metalls avdelning bio för sjuka o arbetslösa.
 

När familjen Lars Degefors 1954 definitivt tog över Wedevågs Bruk fanns där ett halvt tusen anställda, fördelat på Tegelbruket och Sågen, Färg- och Fernissfabriken med Kokhuset, Borr- och Slipmaskinstillverkning, Gjuteri och Gjutformsverkstad, Handred-skapstillverkning med Skaftindustri och Smedja för Härdning och Nitning. Därtill kom ett välorganiserat nät av försäljare, inom och utom landet. Hemmateamet på Kontoret såg till att produkterna färdigställdes,kontrollerades och levererades inom angiven tid.

Wedevågs Idrottsförening grundad 1909 (då en socialdemokratisk ungdomsklubb bildades och omedelbart upphörde)och Vedevågs

socialdemokratiska ungdomsklubb bildad 1932 turades växelvis om att anordna den traditionella Maskeradbalen i Teatern under flera årtionden. Inslag av valloner eller dess ättlingar förekom och före-kommer i Vedevåg. Personligen efter att ha tagit del av förhistorien till vallonernas traditioner på de uppländska bruken, möjligen dessa medfört maskeradtraditionen hit!
 

Den absolut flitigaste dansorkestern i Teatern sedan 1940-talet var/är fortfarande:-Roffe Jans Trio, ibland förstärkta med ytterligare musiker! Rolf Jansson som själv var/är bosatt i Vedevåg är väl inne på sitt tredje pioano i teaterbyggnaden. En annan men av senare datum förekommande orkester med lokal anknytning är ASTERIX. Detta femmannaband med vocalist bildades på 1970-talet och har varit en återkom-mande dansorkester, både på

Teaterns danser och när 3-BODA gänget vill ha musik!

Maskeradbalen var under arrangemang av WIF och SSU den vårliga höjdpunkten av danskvällar i Vedevåg. Alltid hölls den på Skärtorsdagen dvs påskveckan,om kvällen!
 

Bemannad garderob med nummerbrickor för kläderna var obligatorisk! Med en blå stämpel på armen visste biljettförsäljarna om Du betalt inträde! Då kunde Du obehin-rat gå ut och in under kvällen. Vid tolvslaget var det avmaskering och de mer eller mindre kända nunorna  framträdde i lokalens flodljus som slogs på.Pris till bästa mask.

                                           
                                           av Hans S. Eriksson


Dans i Teatern [Foton från år 1960 ]
 

Här kamera fångat av Sören Albertsson i medverkandes olika stilstudier vid två danstillställningar:

Maskeradbal på 1960-talet (den sista före Teaterns "törnrosasömn" i 30 år)! Arrangör SSU eller WIF (vartannat år)

Club Wedevågs dans på 1960-talet, under NTO:s "förtecken" i distriktsregi. Klubbtröja: kanonkula med ryttarsabel.


Se Bilderna från Sören Albertsson här!

 

Den här dansen minns vi inte! Lillön midsommar 1924!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan kunde man svalka sig vid Lillöns ”Badhus” vid skogskyrkogården.

 
 

vedevag.se ©