Bygdeforskarna
 

Alla skrifterna
 

 


 

Wedevågs Bygdeforskare utkom vid det 5:e Vinterspåret, arrangerat av Lindekulturen, sin åttonde skrift om hembygden, denna gång med titeln : Wedevågs Kvinnor, under 500 år. I den 60-sidiga publikationen, framställd av A3b i Lindesberg får vi först möte ”Wedwogs BRITA”, sedan flera längder av kvinnor som tillskrivits ägandet av Wedevågs- och Kvarnbacka bruk, där  även Stensta tillhört ägartrojkan. Raskt in på 1900-talet ser man bilder på en lång rad kvinnor som på olika sätt, satt färg på samhället. De berättar i några fall om sig själva, i andra hand har nära släktingar sammanfattat sina anhörigas livsöden. Flera minnesvärda yrkesarbetande ses fångade av kamerans skarpa lins, just under utövandet av sin profession. Andra med roande masker, att från scenen underhålla oss andra. Märkliga kvinnoöden rullas fram.

 

Bilden får illustrera, vad konung Magnus Eriksson skrev 1350 i Västmanlands Landskapslag om att ”Kvinliga ölbryggerskor må ska finnas . . . ”. Man har kallat Kung Magnus för ”Osmundkungen”, på grund av att han lagstadgade att osmundar får gälla som betalningsmedel. Han kom även att anlägga och ombesörja att ”Osmundhyttor” tillkom och tog som en av sina huvuduppgifter att ”beskydda” tillverkningen i Linde- och Nora Bergslager. Huruvida han rent fysiskt kom att äga våra hyttor på medeltiden, är för närvarande under ”uppsikt” av Bygdeforskarna som lovar att framöver återkomma med synpunkter i ämnet. Ytterligare en tidsfaktor rörande Wedevågs ålder har ”kommit i dagen”, då en omtolkning skett av de kol-14 prov som togs av slaggen vid Wedevågs första hytta, den som var belägen invid Nybergstorps-bäcken, vars provtagning övervakades av David Damell och Allan Wetterholm. M e n , var det redan Konung Magnus Eriksson som tillskrev sig ägandet av Wedevågs medeltida hytta, redan på 1300-talet?        

/ Hans S Eriksson 2012


TEXT: SLÄKTFORSKARMÄSSAN på MASUGNEN, Lindesberg 9 mars 2013
BILDER: Sten B. Norén


 VINTERSPÅR i VEDEVÅG, arrangemang med Linde Kultur- o Fritidsförvaltning. Första helgen i februari varje år sedan 2008   


 

Vinterspår 2011 hölls i Högstaboda skola. Ett 10-tal utställare. Musik: "Mä hanklaver o klärinett". Siste besökaren blev Martin Dyfverman som kom privat med hustrun.


Foto : Sten B. Norén

 


Wedevågs TEATER, 6 – 7 februari 2010

 

VINTERSPÅR 2010 arrangerades i Wedevågs TEATER.
Konstföreningens Kajsa Forsberg får inleda årets V.S. Kommunalrådet Anders Larsson öppnar på Lindesbergs Museum.
Curt och Jeanette Lindmark ackompanjerar till cermonin. Dock deltog övervakningsdeligationen på länk och TV-skärm
genom Sten B. Noréns försorg (ses bakom precidiet). Utställning om bojar i vattenleden mot Frövifors ingick.
Även Lindesbergs Fotoklubb representerades av Arne Pettersson.

 


 

 

 

 

V I N T E R S P Å R, -G I C K  S O M  EN  D A N S !

 

Basutställning:  LINDE FOTOKLUBB:s 5 Bildmontrar.

 

DESSUTOM:

Rese-Centrum VEDEVÅG, Vattenvägen mot Frövifors. Bygdeforskning kring Wedevåg,  Qwarnbacka,  Stensta. Gun-Britt Lindbergs ordlek med fotomotiv från Gården. Hembygdsdräkt i vardande. Sex realistiska förslag visas.

 

Bejublade Mä Handklaver Och Klarinett . . .Ska Dä Va! - avslutade andra årets Vinterspår i Wedevågs TEATER

 

Påpassliga bilder är tagna och lev.av Kerstin Gustavson.

 


Personer och vyer från Vedevåg
DSC-serien är reportagebilder frånLänsbygderådets studieresa 2010 till företag på Gotland med Stig Målefors, Göran Gunnarsson och Hans S Eriksson från Vedevåg.

 

470 stycken bilder hittar Du under :
Vedevåg - www.bygdeband.se

 

 

 

vedevag.se ©