Aktuellt


Val till Europaparlamentet - Valnatt - Vedevåg


 

Bröderna Göran och Ingemar Knutssonfilmade VEDEVÅG i början av 1960-talet. Är Du intresserad kan Du se filmen här.

  

Projekt 2009-2014 rullar vidare!


 

Projekt 2008-2014 (6 år) nu i sitt slutskede! Eldrören pålyfta, extra gruspåfyllning för att
säkra hållfastheten under ekipaget! Förgångaren från KRUPP vägde 6.008 kg. Dessa efter
mod. 1885, tillverkade av Stockholms Vapenfabrik.

 

 

 

 

 

 

 


 

Se filmklipp om Wedevåg på Svt, 9 min här.

  

   
 

 

Wedevågs mesta och flesta järnhantverkare d.v.s. de smeder som kom åren 1717-1797 från Schmalkalden i tyska Türingewald och vars smiden representerade mer än 300 artiklar återfinns i prislistor från 1724 och 1726 i Rönnows faktasamling ”Wedevågs Bruks Historia” 1944.
  

Göran och Sonny Gustavsson lägger grundmarkeringsboj vid Hagalundslandet, strax nordväst från Kilhällen räknat.

Året är 1985 då Seglarsällskapet Albatross var utläggare.

 

        

 

Bröderna Göran och Sonny Gustavsson är åter i elden 2010, - då de redovisar ett nytt utlägg vid Wedevågholm.

Med rötter från Österängen, minns de gärna hur de förr seglade med ett lakan som vindfång i morfar Eriks eka ! !

  

Grundmarkeringsbojar i Wedevågssjön och vid Reskan år 2010.

 

 Skickar en hälsning till dig Hans från vår förening Vedevågskamraterna 71/8.

 

Har nyligen firat vårt 40-årsjubileum med en resa till Skottland.Förutom att vi träffas två gånger/år gör vi en veckolång resa tillsammans var femte år till någon plats/land i världen.Denna gång blev det alltså Skottland med bl.a. båttur på Loch Ness, besök hos maltwhiskytillverkaren Glen Moray i Elgin, kanalbåt med slussning vid Falkirk Wheel, Edinburgh Military Tattoo, Premier League match i fotboll i Glasgow (40.000 åskådare).

 

Samtliga medlemmar i sällskapet har snart passerat 60 år men vi håller fortfarande ihop med den bas och gemensamma minnen som uppväxten i Vedevåg med våra olika föreningsaktiviteter har gett (Club Wedevåg, föreningslokal och verksamhet via SSU, schackklubb, skärtorsdagsdanser i Teatern osv.)Våra årliga träffar och gemensamma resor underhåller och förstärker sedan sammanhållningen.

 

På bilden är vi samlade vid Falkirk Wheel.

 

Från vänster Jan Melberg, Leif Axelsson, Kjell Axelsson, Sören Svensson, Ulf Larsson, Le-Roy Wentzel, Bengt Wentzel och Bo Larsson.

 

Samtliga  hälsar  genom  Bo  Larsson
 


 


 Affären i Vedevåg invigd den 2 juli 2010


Projektet med en ny affär i Vedevåg fick sin styrfart när medlemmar ur Byalaget deltog i en studieresa arrangerad av Länsbygderådet i

T-län sommaren 2009. Riksorganisation för landets byalag är Hela Sverige ska leva, vars medlem Vedevåg varit i nu snart, femton år.

 

Vedevågsversionen”, blev till den ekonomiska förening, som fordrades för att rent tekniskt kunna genomföra projektet.  Vid Lindes-bergs Kommunfullmäktiges beslut i juni månad, om att ge kommunal borgen om 500.000 kr., behövdes två röstomgångar för att kommunstyrelsens förslag skulle gå igenom om borgen. Helt eniga om

detta var den politiska alliansen och dess opposition.

 

Lokalen blev ursprungligen på 1950-talet, starten får KONSUM -butiken, som växt ur sin belägenhet vid det senare Bageriet. Kommunalt Bibliotek fanns där i en följd av år och i andra ändan av fastigheten var ”Zetterlunds Tobak & Tidningar” etablerade. I affärslängans mittre sektioner fanns inrymt: ”Annas Café”, ”Wentzels Friser-

salong”,  Damfrisering,  ”Smegretas Garn & Textil”,  Fru  Melbergs

”Fina fisken”, ”Sparbanken” och SAP:s partilokal (Ej samtidigt!).

 

Innan affärernas tillkomst i Vedevåg, förekom tillståndsgiven försäljning på Torget, ovanför Brandstationen, på torsdagar och sön-

dagar. 1700-talets glansår förekom 5 olika krogar i Vedevåg.
 

 

 

 

Wedevågs TEATER, 6 – 7 februari 2010 - Avslutad utställning.

 

 

V I N T E R S P Å R,-G I C K  S O M  EN  D A N S !

 

Basutställning:  LINDE FOTOKLUBB:s 5 Bildmontrar.

 

DESSUTOM:

Rese-Centrum VEDEVÅG, Vattenvägen mot Frövifors.
Bygdeforskning kring WedevågQwarnbackaStensta.

Gun-Britt Lindbergs ordlek med fotomotiv från Gården.

Hembygdsdräkt i vardande. Sex realistiska förslag visas.

 

Bejublade Handklaver Och Klarinett . . .Ska Dä Va!

- avslutade andra årets Vinterspår i Wedevågs TEATER

 

Påpassliga bilder är tagna av Kerstin Gustavson.

 


 

handklaver å klarinett,…...ska dä va´”!

Underhållarna Åke & Tore bälgar upp med blås och klang i klarinetten!

 

 

UTSTÄLLARE :

 

BANAN Borlänge-Frövi får tågstopp,  6 x 110 meters perrong i Vedevåg.

BILDER av lokalt medverkande, -från kamera som från pensel och staffli.

BOENDE I GAMLA HUS, -ny upplaga efter PRO:s upptryckning till 1999.

BOJAR till säkerhet på kanotleden i Arbogaån från Vedevåg till Frövifors.

BYARNA i vår omgivning med postadress VEDEVÅG, - bosättnings-ex.  

BYGDEDRÄKT i förnyelse, 6 olika förslag från textilkonstnärinna visas.  

BYGDEFORSKNING kring Wedevåg-Kvarnbacka o systerbruket Stensta

 

BUNDSFÖRVANT till utställningen är Arbetarnas Bildningsförbund   
med
Byalaget som lokal arrangör
(medlem av ”Hela Sverige ska leva”). 

 

VINTERSPÅR är ett arrangemang av Kulturförvaltningen i LINDESBERG

och arrangerades 2010 för andra gången i ordningen på flertalet orter i L.KWedevågssjön
– Vågaren – Högstabodasjön - Frövifors!

 Prova Hans Erikssons idé, härnedan, så bevaras den historiska båtleden!

 

 

Alltsedan 1982, med några års mellanrum, har vattenleden som

mäter 7 km, varit utmärkt med någon form av bojar. Dokumentation gjordes 1990 av Edward Matz när han publicerade en utförlig artikel ”Järnets väg” i årsboken Arboga Minne.

 

Adoptera ett GRUND? Vill ni vara med och säkra båtleden i Ditt närområde? Åtagandet innebär att ni får en flaggboj som på försommaren (efter vårfloden) läggs ut på DITT grund och frampå hösten tas upp för vinterförvaring. - Enkelt och smärtfritt!

 

Härmed uppnås det vi alla strävat efter som färdas på sjösystemet: > Ett säkrare farvatten, där vi själva, våra barn och barnbarn inte behöver oroa sig om att köra på en grundsten < Blir Du med, levereras flaggbojen inför båtsäsongen 2010 –GRATIS!

 

Din anmälan skrivs på en lapp, som Du kan lägga i lådan:

Emanuelsväg 23, 711 72 Vedevåg eller ring på 265 33 eller 0705-478846.
 


 

Utställningar om Wedevåg, på 2000-talet

 


Avslutade:


-Wedevågs lavettbeslag på NORA MUSEUM i Gyttorp, sommaren, 2003

-Wedevågs lavettbeslag på Tekniska Förvaltningen, Lindesbergs Kommun, 2004

-Wedevågs lavettbeslag på Frövifors Pappersbruks Museum, 2004

 

-Vedevågs Piloter och Flygplansbesättningar under 1900-talet.

-Täby flygplats, Flygdagarna  o Motorflyget 100 år,2003 I samarbete med
-Flyghistoriska föreningens utställning vid hangaren
-på  Studieförbundet  Vuxenskolan,  Lindesberg,  2004 -05
-på Örebro läns ABF i Lindesberg,  gamla  BP -huset, 2006

-Vedevågs Folkparks- och Folkets Hus utställning. Länsmuséet Örebro 2004 -05

-Wedevåg Färgs betydelse som leverantör av Spännlack till Arméns 1:a flygplan

-Täby flygplats under Flygdagarna och Motorflyget 100 år, 2003 i samarbete med
-Flyghistoriska Föreningen,  samt  hos  Frövifors  Pappersbruks  Museum  2004 -06.

 


Pågående:


 


Planerade:


 

-Wedevåg-Kvarnbacka-Stensta, leverantör av metaller, halv- och helfabrikat till Kronans artillerier. - Början av 1600-talet,- landets främsta tillverkare av ankare!

-Första rörplåtarna till vapenfaktorierna i Arboga och Örebro tar sin början 1566.

-”Vid Wards gevärsfaktori i Wedevåg tillverkades år 1729, pistol-,musköt-och lobösspipor”. Ward med assistent var inbjudna från det mångkunniga England.

 

-Vedevågs förhistoriska fynd  (en historisk kartbok över Vedevåg kommer 2008-09)

I en utställning med bronsålders”gubbar” åskådliggörs perioden 1500-500 f.Kr.

-Stenåldersyxor från 4000-2000 år före Kristus är inlämnade på Vedevågs skola.

Enligt uppgift, -överlämnade, -registrerade, -dokumenterade och -förvarade på Örebro läns Museum, men överförda till LänsArvet:s arkiv, vid det befästa I - 3.

 


Konstant:               (i Vedevåg – Industriminnen och Hästdragna redskap)


-På Internet <<vedevag.se>> Länsmuséets glasplåtar med porträtt och gruppbilder från Vedevåg åren 1909-1939 (cirka), Artur Karlsson på scenen och privat Bosse Fallströms cabarégäng 1956, maskeradbal i Teatern 1961 och från dans med Club Wedevåg 1962, därtill opublicerade artiklar om och kring Vedevag.se!

 

 Wedevåg tillverkade Dragbrotschar sedan 1946.
 
YouTube-inslag
 
Operatör Roger Johansson visar hur uppdragen går till år 2013
 

Radiokanaler

http://www.radioclub.se


vedevag.se ©